Politica privacy

1. Introducere

Acest document reprezintă termenii si condițiile standard ale site-ului web https://gabrieltischer.ro conținute in cadrul site-ului curent, condiții ce vor guverna utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web https://gabrieltischer.ro inclusiv a tuturor paginilor din acest site (denumite în mod colectiv acest "site"). Acești Termeni se aplică asupra utilizării de către dumneavoastră a acestui site web astfel ca prin utilizarea acestuia, acceptați în mod expres si implicit toți termenii și condițiile conținute aici în întregime. Nu trebuie să utilizați acest site web, dacă aveți obiecții cu privire la oricare dintre acești termeni și condiții standard ale site-ului, putând-ne contacta pentru a discuta eventualele obiecții înainte de începerea utilizării.

Acest site web nu este destinat utilizării de către minori (definiți ca cei care nu au cel puțin 16 ani).

2. Proprietatea intelectuală

Gabriel Tischer și/sau licențiatorii săi dețin toate drepturile asupra proprietății intelectuale și a materialelor conținute în acest site web, iar toate aceste drepturi sunt rezervate. Vi se acordă numai o licență limitată, sub rezerva restricțiilor prevăzute în acești Termeni, în scopul vizualizării materialului conținut pe acest site web.

3. Restricții

În cadrul utilizării acestui site, se aplică următoarele restricții:

  • publicarea oricărui material al site-ului web în orice suport;
  • vânzarea, sub licențierea și/sau comercializarea în alt mod a oricărui material al site-ului;
  • efectuarea și/sau afișarea publică a oricărui material al site-ului web;
  • utilizarea acestui site web în orice mod care este sau poate fi dăunător acestui site web;
  • utilizarea acestui site web în orice mod care afectează accesul utilizatorilor la acest site web;
  • utilizarea acestui Site web contrar legilor și reglementărilor aplicabile sau într-un mod care cauzează sau poate cauza daune site-ului web sau oricărei persoane fizice sau entități juridice implicarea în orice extragere de date, recoltare de date, extragere de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site web sau în timpul utilizării acestui site web;
  • utilizarea acestui site web pentru a se angaja în orice publicitate sau marketing.

Anumite zone ale acestui site web sunt restricționate de la accesul dumneavoastră putându-se restricționa în continuare accesul dumneavoastră la orice zonă, în orice moment, la discreția sa absolută, fără necesitatea unui avertisment prealabil.

4. Limitarea responsabilității

În nici un caz Gabriel Tischer si niciunul din colaboratorii săi, nu va fi răspunzător față de dumneavoastră pentru orice lucru care rezultă din sau în orice mod legat de utilizarea acestui site web, indiferent dacă o astfel de răspundere este sub contract, delictuală sau în alt mod, și Gabriel Tischer, nu poate fi considerat răspunzător pentru nicio răspundere indirectă, consecventă sau specială care rezultă din sau în vreun fel legată de utilizarea de către dumneavoastră a acestui Site web.

5. Confidentialitate

În cadrul site-ului https://gabrieltischer.ro, colectăm doar cantitatea de informații personale necesare pentru a interacționa cu dumneavoastră. Nu vom dezvălui nici informațiile dumneavoastră personale, nici nu le vom vinde nimănui. Includem întotdeauna o metodă de renunțare la mesajele noastre de marketing direct in cadrul mesajelor trimise catre dumneavoastră.

6. Securitatea site-ului

Întregul site este găzduit de către furnizorul nostru Hosterion, toate datele fiind păstrate în România.

Au fost luate toate măsurile de securitate necesare atât pentru date stocate la nivel de server, cât și la toate informațiile aflate în tranzit, folosit toate măsurile tehnice și organizatorice necesare (criptarea informației, instalare certificat SSL, protecția serverelor și a rețelei, protecție antivirus, proceduri de backup și restaurare, segregarea accesului funcție de responsabilitate).

7. Legislația aplicabilă

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația română. Litigiile apărute în legătură cu acești termeni vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor române. De asemenea, ar trebui să citiți termenii și condițiile fiecărei platforme complementare cu care se integrează web-site-ul nostru.

Consiliul Județean merită un manager profesionist,
care să rezolve problemele în interesul cetățenilor - Paul Porr, Președintele FDGR